pdf print

Одредбе и услови путовања


Ове опште одредбе и услови („Одредбе и услови“) се односе на вас („Ви“ или „Клијент“) и OY SRG Finland AB („Ми“ или „Нас“), оператера портала за резервације rs.mytrip.com (у даљем тексту „Портал“). Од Вас се тражи да прочитате ове Одредбе и услове пре коришћења Портала. Коришћењем Портала Ви се слажете са овим Одредбама и условима. Уколико не прихватате ове Одредбе и услове, уздржите се од коришћења Портала и напустите веб-сајт.

Морате имати барем 18 година и деловати као физичко лице у својству потрошача како бисте могли да обавите резервацију на Порталу. Потрошач као физичко лице у односу на правно лице, представља особу која улази у правну обавезу за сврхе које су махом ван њених пословних активности и/или активности из домена самозапослености.

Оператер Портала и друга уговорна страна приликом коришћења Портала је:

OY SRG FINLAND AB (Mytrip)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

Е-пошта: info@support.rs.mytrip.com
Телефон: +44 207 943 28 38

Одредбе и услови су изложени на следећи начин:

Садржај

 1. ОБИМ УСЛУГА
 2. ПРОЦЕС РЕЗЕРВАЦИЈЕ И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
 3. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ ЛЕТОВА
 4. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА
 5. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ РЕНТАКАР УСЛУГА
 6. ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ УСЛУГА
 7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАСОШУ, ВИЗАМА И ЗДРАВСТВЕНИМ ПИТАЊИМА
 8. НАШЕ УСЛУГЕ
 9. НАКНАДЕ И ПЛАЋАЊЕ
 10. ЖАЛБЕ
 11. ПРАВА ПОТРОШАЧА ПО ПРОПИСИМА ЕУ
 12. ОДГОВОРНОСТ
 13. МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ
 14. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
 1. Обим услуга
  1. Посредовање приликом продаје Услуга туристичког путовања
   1. За летове, хотелски смештај, осигурање и рентакар услуге понуђене на Порталу (колективно означени као „Услуге туристичког путовања“) ми искључиво делујемо као посредници. У том смислу наша улога и обавезе су ограничене на посредовање приликом продаје Услуга туристичког путовања које обављају трећа лица, као што су авио-превозници, туристичке агенције, хотели, осигуравајуће компаније, рентакар компаније или други пружаоци услуга (у даљем тексту наведени као „Пружаоци услуга“).
   2. Самим тим, уговор за конкретно пружање Услуга туристичког путовања (на пример уговор о превозу, уговор о осигурању, уговор о изнајмљивању возила) ступа на снагу директно између Вас и одговарајућег Пружаоца услуге. Нисмо сарадници приликом пружања Услуга туристичког путовања и Ми нисмо ентитет који има уговорну обавезу са Вама и Пружаоцем услуга.
   3. Коришћењем Портала за куповину Услуга туристичког путовања, дајете нам овлашћење да посредујемо у односу са Пружаоцем(има) услуга у ваше име, укључујући посредовање приликом плаћања ових Услуга туристичког путовања и у сврхе обављања трансакције између Вас и Пружаоца услуга. Формирана цена за стварне Услуге туристичког путовања може да садржи и надокнаде за наше услуге посредовања између вас и одговарајућег Пружаоца услуга.
   4. Одговорност за пружање стварних Услуга туристичког путовања које су посредоване путем Портала је искључиво на одговарајућим Пружаоцима услуга. Због тога што делујемо у својству посредника, немамо никакву одговорност за обављање Услуга туристичког путовања од стране Пружаоца услуга и не заступамо нити пружамо било какве гаранције (ни изричите нити имплицитне) у вези са прикладношћу или квалитетом Услуга туристичког путовања које се нуде на Порталу. Било какве притужбе које имате у вези са вршењем или невршењем Услуга туристичког путовања упутите Пружаоцу услуга.
   5. У случају постојања посебних жеља (посебни оброци, опрема за хендикепиране особе или седишта за децу) приликом резервације Услуга туристичког путовања, ми ћемо проследити ваш захтев одговарајућем Пружаоцу услуга. Међутим, Ми немамо никакву одговорност у погледу испуњења датих жеља од стране Пружаоца услуга.
  2. Наше услуге
  3. Поред посредовања приликом продаје Услуга туристичког путовања које је наведено у Одељку 1.1 изнад, постоји још додатних услуга које су доступне путем Портала (поред Услуга туристичког путовања) за чије испуњење смо Ми одговорни. За дате додатне услуге ступате у уговорни однос са Нама. У сваком случају, јасно ћемо вас обавестити да ли ми пружамо услуге и у ком обиму их пружамо или смо само посредници приликом извршења услуга трећих лица. Наш асортиман услуга може варирати с времена на време. Поједине наше услуге су описане у Одељку 8. За додатне услуге које нису дефинисане у овим Одредбама и условима, детаљан опис датих додатних услуга као и информације о нашим накнадама и додатним условима коришћења процеса резервације достављене су вам у току обављања процеса резервације.
  4. Применљиви услови уговорних обавеза
   1. Ове Одредбе и услови се примењују на посредовање приликом куповине Услуга туристичког путовања у складу са Одељком 1.1 као и на наше сопствене услуге у складу са Одељком 1.2.
   2. Код уговора између Вас и одговарајућег Пружаоца услуга (Одељак 1.1.2), примењују се опште одредбе и услови датог Пружаоца услуга (као што су на пример услови превоза, трансфера, осигурања и сл.) на начин на који су издати од стране Пружаоца услуга. Наведене опште одредбе и услови релевантног Пружаоца услуга биће вам предочени током трајања процеса резервације. Због тога што одредбе и услови датог Пружаоца услуга могу да укључују трошкове у вези са одговорношћу, отказивањима, изменама резервације и повраћајем новца (уколико је примењиво) и другим ограничењима, препорука је да пажљиво прочитате наведене одредбе и услове.
 2. Процес резервације и контакт информације
  1. Током трајања процеса резервације, на располагању су вам техничка средства за проналажење грешака у обрасцима за унос и могућност да их исправите пре слања вашег захтева за резервацију. Од вас се захтева да проверите тачност свих података пре завршетка вашег захтева за резервацију. Накнадне измене захтева могу да створе значајне додатне трошкове.
  2. Можда ћемо морати да вас контактирамо, на пример у случају накнадне измене купљених Услуга туристичког путовања. Морате да доставите тачне контакт информације као што су број телефона и адреса е-поште. Такође, морате у континуитету да проверавате да ли сте примили Нашу поруку.

   Такође је ваша одговорност да обезбедите услове за пријем наших порука. Нисмо одговорни уколико не примите поруку од Нас због ситуација које су ван наше контроле, али које се не ограничавају само на следеће ситуације: (i) да сте нам доставили погрешну адресу е-поште; (ii) да подешавања ваше е-поште онемогућавају пријем наших порука; или (iii) да ваша подешавања е-поште сматрају наше е-поруке за безвредну пошту.
 3. Посредовање приликом продаје летова
  1. Закључење уговора и измене цена
   1. Након прослеђивања захтева за резервацију, Ми ћемо потврдити пријем вашег захтева путем е-поруке. Ово је тренутак у коме уговор о посредовању између Вас и Нас ступа на снагу. Уколико не примите дату потврду у року од једног часа од завршетка вашег захтева за резервацију и ниједан од наших оператера вас није контактирао путем е-поште или телефоном како би навео постојање било каквих проблема, обратите нам се телефоном за обављање процеса верификације.
   2. Чим се тражене карте издају, примићете е-поруку потврде са бројем карте. Ово је тренутак у коме уговор између Вас и одговарајућег авио-превозника ступа на снагу.
   3. Цене карата, као и доступност седишта су директно унети од стране одговарајућег авио-превозника. За измене цена карата које су изван наше контроле и које се догоде након достављања захтева за резервацију, а пре ступања на снагу уговорне обавезе са авио-превозником (као што је наведено у Одељку 3.1.2 изнад), уговор неће ступити на снагу и ваша уплата ће бити у целости враћена. Можда ћемо Вас контактирати током трајања радног времена и понудити Вам опцију да прихватите измењену цену, али не касније од 24 часа након сазнања да је цена измењена или првог радног дана након таквог 24-часовног периода.
  2. Информације о условима коришћења резервације и транспорта
   1. Ми делујемо искључиво као посредници у вези са летовима који се нуде на Порталу. Уговор за извршење услуге лета ступа на снагу директно између Вас и релевантног авио-превозника и Ми немамо никаквих уговорних обавеза у погледу испуњења или неиспуњења уговорних обавеза пружања услуга лета. Дати авио-превозник је искључиво одговоран за испуњење или неиспуњење услуге вашег лета.
   2. Пре закључења резервације, одредбе и услови датог авио-превозника биће вам дати на увид.
   3. Немамо загарантовани приступ систему резервација авио-превозника приликом посредовања у вези са услугама путовања које су понудили авио-превозници. У том случају заступамо вас у сврхе склапања уговора између вас и авио-превозника. Можемо од вас захтевати да се директно обратите датом авио-превознику у вези са питањима о резервацијама, изменама или отказивању ваше резервације. Уколико сте купили нашу услугу флексибилна карта (погледајте одељак 8), сви захтеви за поновном резервацијом морају да се обаве путем наше корисничке службе на начин на који је наведен у одељку 8.1.4. Можда ћете примити две потврде резервације, једну од нас и једну од одговарајућег авио-превозника. Уколико примите две потврде резервације, приликом пријаве на лет користите потврду резервације коју сте примили од авио-превозника.
   4. У наставку у облику општег прегледа, достављамо вам информације о условима који уобичајено важе за резервације и транспорт од стране авио-превозника. Међутим, било које одредбе датог авио-превозника које одступају од наведених информација имају предност у односу на то што је наведено у Одељку 3.2.4. Стога, увек проверите одредбе и услове који важе код датог авио-превозника пре обављања резервације.
    • Распоред лета/пријава
     Сва наведена времена распореда летова су локална. Слетања која се обављају следећег дана су означена са „+1“ на распореду. Наведена времена распореда лета су прелиминарна и подложна су брзим изменама након издавања карте; на пример, услед ограничења контроле лета, временских прилика или функционалних ограничења авио-превозника. Информишите се пре лета о акутелном распореду лета.

     Поштујте времена за пријаву на лет авио-превозника. Уколико закасните са пријавом на лет, авио-превозници имају право да вам ускрате укрцавање. Обратите пажњу да поједини авио-превозници преферирају да пријаву на лет обавите путем њиховог веб-сајта и да можда наплаћују пријаву на лет на аеродрому.
    • Комбинације појединачних карата
     Комбинација две одвојене карте у једном правцу наместо повратне карте је јасно назначена приликом обављања процеса резервације. Карте се посматрају независно једна од друге у погледу отказивања, измене, саобраћајних поремећаја као што су штрајкови и измене реда летења. Примењују се прописи сваког појединачног авио-превозника.

     Карте са различитим бројевима резервације се увек сматрају као независна путовања.
    • Карте са неколико сегмената/редоследа коришћења
     Ваша повратна карта или карта у једном правцу може да се састоји из неколико сегмената. По правилима већине авио-превозника такви сегменти се користе по задатом редоследу. Уколико се не испоштује задати редослед, већина авио-превозника ће одбити обављање осталих сегмената (на пример пропуштање једног сегмента путовања може да поништи остатак карте). За повратне карте пропуштање одлазног лета може да значи отказивање повратног лета од стране авио-превозника
    • Трудноћа
     Поједини авио-превозници одбијају да превезу жене које су превалиле 28. недељу трудноће у време одлазног или повратног лета. Уколико сте трудни, морате да размотрите ситуацију са авио-превозником и вашим доктором у погледу обављања путовања.
    • Бебе и карте за децу
     Обратите се авио-превознику како бисте добили услове коришћења путовања са дететом које нема одвојено седиште. Уобичајено је да деца са навршених 2 године старости морају да имају сопствено седиште, док се деца узраста од 0 до 2 године сматрају за бебе и неће им бити додељено посебно седиште. Уколико беба наврши 2 године старости пре завршетка путовања, карта за дете мора да се резервише за трајање целог путовања. Карте за бебе не могу да се резервишу пре рођења детета због тога што важеће име, презиме и датум рођења мора да буде идентично подацима у пасошу. Нећемо надокнадити било које трошкове који настану уколико се погрешна врста карте резервише.
    • Малолетна лица без пратње одрасле особе
     Не посредујемо за обављање резервација било којих карата за малолетна лица без пратње одрасле особе. Деци испод 18 година старости карте за путовање морају да буду резервисане заједно са картом одрасле особе. Поједине државе и авио-превозници одбијају улазак деце испод 18 година старости без присуства овлашћеног старатеља. Обратите пажњу да поједини авио-превозници захтевају да лица млађа од 18 година носе са собом важећи доказ о старости.
    • Изгубљен/оштећен пртљаг
     Због тога што делујемо у својству посредника, нисмо одговорни за изгубљен или оштећен пртљаг. Било које проблеме треба одмах пријавити овлашћеним лицима авио-превозника на аеродрому.
    • Транзит и ноћење
     Уопштено говорећи, друмски превоз и/или ноћење нису урачунати у цену карте. Ви сте одговорни за проверу реда вожње и цене друмског превоза.
    • Распоред преседања
     Стандардне карте резервисане путем Портала садрже одобрен распоред преседања. Времена потребна за преседање између летова су израчуната од стране авио-превозника. Уколико сегмент путовања касни и резултује пропуштањем преседања, авио-превозници су у обавези да вам помогну да стигнете до ваше крајње дестинације (погледајте Одељак 11.1).
     Када се резервишу независне карте, авио-превозници немају никаквих обавеза у погледу пропуштених преседања због кашњења лета. Стога, ви морате да се побринете да време потребно за преседање буде довољно у односу на авио-превознике и аеродроме. Било који додатни трошкови због пропуштених преседања неће бити надокнађени.
    • Дупле резервације
     Дупла резервација означава креирање две или више резервација на име истог путника код истог авио-превозника. Уколико имате дуплу резервацију, авио-превозник(ци) може да откаже путовање(а). До овога може доћи и када су резервације извршене путем две различите туристичке агенције. Нисмо одговорни за отказивања авио-превозника, нити за одбијање повраћаја новца у случају сумње у дуплу резервацију.
  3. Авио-превозници којима је забрањен раду у ЕУ (списак забрањених) Обратите пажњу да је појединим авио-превозницима забрањен рад на територији ЕУ, у складу са одлуком Европске комисије и у договору са државним надлежним органима за авио-саобраћај. Такви авио-превозници су забрањени због тога што се сматрају за небезбедне или су предмет адекватне контроле надлежних органа државе из које авио-превозник обавља своје пословање.
   Можете проверити који авио-превозници су забрањени путем следеће везе:
   Списак забрањених (списак авио-превозника којима није дозвољен рад на територији ЕУ)
  4. Измена распореда летења и отказивање летова од стране авио-превозника
   1. Ваш уговор са адекватним авио-превозником може им дати за право да откажу или измене вашу резервацију. Ми ћемо вас обавестити о било каквим изменама у тренутку када добијемо дату информацију од авио-превозника.
   2. Распоред летова приказан на потврди резервације може да се измени у периоду између датума обављања резервације и датума путовања. У случају измене распореда летења, обавестићемо вас чим нас о томе обавести авио-превозник. Међутим, препоручујемо вам да се обратите авио-превознику најкасније 72 часа пре наведеног датума полетања сваког лета како бисте били сигурни да је лет(ови) (и било која преседања) у складу са распоредом. Немамо никакву контролу над изменама распореда летења авио-превозника и немамо никакву одговорност у случају трошкова који настану као последица таквих измена.
  5. Ваш захтев за изменама и отказивањима
   1. Услове за измену резервације лета (укључујући измену имена и презимена путника, дестинације и датума путовања) и за добијање повраћаја новца поставља дати авио-превозник, који представља другу уговорну страну за пружање услуге лета. Ми као посредници, немамо никакав утицај на ове услове.
   2. Уколико желите да извршите измену резервације или захтевате повраћај новца због отказивања, као нашу додатну услугу нудимо вам могућност да Ми преузмемо обавезу и обрадимо тај захтев по вашем налогу, у случају да услови авио-превозника допуштају такву измену или повраћај новца због отказивања. Током процеса резервације таквих додатних услуга, обавестићемо вас о било каквим даљим условима и надокнадама за дате услуге. Алтернативно, увек можете лично да се директно обратите датом авио-превознику.
   3. Неопходно је да примимо захтеве за измене најкасније 24 часа пре започињања путовања (искључиво телефоном) како бисмо могли да обрадимо захтеване измене. Уколико сте купили услугу флексибилна карта, прочитајте Одељак 8.

    За хитније захтеве за измену, препоручујемо да се директно обратите авио-превознику.
  6. Непојављивање или необављање лета Овим путем нам дајете овлашћење да откажемо неискоришћене летове у ваше име у случају непојављивања или необављања лета и да затражимо потенцијалан повраћај новца од авио-превозника. Ми смо овлашћени али нисмо у обавези да то учинимо и то не утиче на ваше право да захтевате повраћај новца директно од авио-превозника.
 4. Посредовање приликом резервације хотелског смештаја Услуге хотелског смештаја које су резервисане путем Портала посредује компанија EAN.com L.P. („Hotels.com“).

  Сви упити у вези са резервацијом и било који захтеви за изменама или отказивањем морају да се упуте директно веб-сајту Hotels.com. Контакт информације за Hotels.com:
  Број телефона: +44 (0)20 3788 4352

  Овде можете приступити одредбама и условима веб-сајта Hotels.com.
 5. Посредовање приликом резервације рентакар услуга Рентакар услуге које су резервисане путем Портала посредује компанија Traveljigsaw Limited („Rentalcars.com“).

  Сви упити у вези са резервацијом и било који захтеви за изменама или отказивањем морају да се упуте директно веб-сајту Rentalcars.com. Контакт информације за Rentalcars.com:
  За локалне контакт информације посетите Rentalcars веб-сајт.
  Овде можете приступити одредбама и условима веб-сајта Rentalcars.com.
 6. Посебне накнаде за посредовање приликом резервације различитих услуга Портал пружа могућност упаривања различитих појединачних услуга по вашој жељи (на пример лет и хотел). У том случају нам дајете овлашћење да деламо као посредници приликом резервације различитих услуга туристичког путовања код различитих пружаоца услуга. Релевантни пружаоци услуга биће вам јасно предочени током трајања процеса резервације а пре завршетка процеса резервације. У случају да комбинујете појединачне услуге, уговор о услугама туристичког путовања се не склапа између Вас и Нас, већ Ви улазите у неколико уговорних обавеза за испуњење појединачних услуга са сваким пружаоцем услуга понаособ. У овом случају, Ми деламо искључиво као посредници у односу на сваку појединачну услугу туристичког путовања.
 7. Информације о пасошу, визама и здравственим питањима
  1. Пасош, виза и/или здравствени захтеви могу да се измене и стога би требало да се информишете код одговарајућег надлежног органа (амбасада, конзулат и сл.) пре обављања путовања. Ваша је одговорност да поседујете важећи пасош и уколико је неопходно, визу. Веома је важно да укључите све локације путовања које можда захтевају визу. Често је потребан одређени временски период за добијање визе, па је наша препорука да благовремено аплицирате. Немамо никакву одговорност за клијенте који немају исправна документа.
  2. Свака појединачна дестинација има сопствене захтеве у погледу уласка, вакцинације и сл. и могу да варирају у зависности од националности путника. Ви сте одговорни за прибављање таквих информација. За било који инцидент који је резулат непоштовања ових званичних правила ми нећемо бити одговорни. Стога вам напомињемо да увек проверите различита правила која се примењују за дату дестинацију или државу кроз коју пролазите, као и да узмете у обзир време потребно за обављање свих захтеваних процедура.
 8. Наше услуге
  1. Флексибилна карта
   1. Уколико је услуга флексибилна карта купљена током процеса резервације, она вам омогућава да измените датум и/или време резервације лета у складу са условима наведеним у овом одељку. Пружањем наше услуге флексибилна карта, ми делујемо искључиво као посредник код уговора о превозу између Вас и одговарајућег авио-превозника. Пошто је флексибилна карта наша услуга (не можете је користити за обраћање директно авио-превознику) сви захтеви за поновном резервацијом путем услуге флексибилна карта морају да се обаве помоћу наше корисничке службе (прочитајте Одељак 8.1.4.1).
   2. Флексибилна карта вам омогућава да поново резервишете лет под следећим условима:
    • Све поновне резервације морају да се обаве у складу са Одељком 8.1.4 и најкасније 24 часа пре првобитног времена полетања.
    • Поновна резервација је могућа само код истог авио-превозника, тј. може се поново резервисати лет само код истог авио-превозника који је био задужен и за првобитно резервисане карте.
    • Сегменти лета морају да се користе у истом редоследу који је био наведен и на првобитној резервацији.
    • Измена кабине или класе резервације у оквиру истог лета није дозвољена.
    • Поновна резервација карте за такозвано „задржавање“ (останак у граду у коме се преседа дуже него што је првобитно резервисано) није дозвољено.
    • Измена града из кога се полеће и/или дестинације није могућа, нити за одлазни лет нити за повратни лет.
    • Флексибилна карта не дозвољава било какву измену или исправку имена или презимена.
    • Путовање може само једном да се поново резервише. Флексибилна карта је искоришћена када се потврди измена.
    • У случају поновне резервације, путовање мора да се обави у року од једне године од датума првобитне резервације. Ново путовање не може да започне у периоду од 24 часа након захтева за измену.
    • За резервацију не може да се оствари право на повраћај новца када се флексибилна карта искористи.
   3. Флексибилна карта мора да се резервише и плати током процеса резервације и не може накнадно да се купи.
   4. Уколико желите да поново резервишете карту, морате да контактирате нашу корисничку службу телефоном током трајања радног времена. Наш број телефона можете пронаћи у оквиру ставке „Обратите нам се – телефон“. "

    Обратите пажњу да се комуникација путем телефона и е-поште обавља на енглеском језику.
   5. Поновна резервација је завршена само када вам је потврдимо путем е-поруке. Уколико не примите потврду, обратите се нашој корисничкој служби.
   6. Поновна резервација летова помоћу услуге флексибилна карта заснована је на доступности. Уколико захтевана измена резултује скупљом картом или измена утиче да путник изгуби право на посебну цену карте (на пример за мало дете), Ви сносите додатне трошкове. Нисмо одговорни за последице које поновна резервација може да има на било које додатне услуге које су закључене са авио-превозником (као што су додатни пртљаг или резервација седишта).
   7. Уколико откажете лет, неће бити повраћаја новца за цену услуге флексибилна карта.
   8. Уколико се не појавите за поједини сегмент путовања, опција поновне резервације путем услуге флексибилна карта неће бити важећа.
  2. Заштита од отказивања
   1. Заштита од отказивања мора да се укључи и плати за време обављања процеса резервације путовања. Ова заштита ступа на снагу када се обави процес резервације и престаје са важењем када путовање започне, рачунато од првобитног датума полетања наведеног у резервацији. Сви путници наведени у резервацији морају да имају заштиту од отказивања како би ова услуга могла да важи у тренутку отказивања резервације.
   2. Отказивање мора да се изврши најкасније два часа пре полетања да би заштита од отказивања важила. Заштита од отказивања престаје са важењем када путовање почне. Авио-превозници, хотели или пружаоци рентакар услуга морају се директно контактирати за отказивања која се врше ван радног времена нашег кол центра.
   3. Када се путовање откаже приказивањем важећег медицинског документа укупан износ резервације биће враћен осим наших трошкова обраде који износе 45 EUR по особи. Нећемо вратити износ трошкова заштите од отказивања или претходно плаћених трошкова, накнада и било којих других полиса осигурања (осим путног осигурања). Максимални износ који може да се исплати у случају отказивања са заштитом од отказивања је 2500 EUR по особи и/или 6000 EUR по путовању.
   4. Догађаји који подлежу надокнади Уколико нисте у могућности да обавите планирано путовање, износ ће бити враћен у случају следећих догађаја:
    • Акутна болест или несрећа која снађе вас, вашег сапутника који је наведен у резервацији или блиског рођака и документом који је издат од стране непристрасног лекара који обавља лечење преписано вам је да не предузимате путовање.
    • Ваша смрт, смрт вашег блиског рођака или сапутника који је наведен у резервацији.
    „Блиски рођак“ у овом случају означава супруга, супругу, децу, унуке, рођаке, родитеље, бабе, деде, тазбину осигураног лица или особу са којом осигурано лице живи у ванбрачној вези.
   5. Заштита од отказивања не покрива:
    • накнаду која може да се прими на други начин, као што је друга заштита од отказивања или осигурање;
    • болести, несреће или повреде за чије сте постајање знали (које су вам већ дијагностификоване) када сте купили заштиту од отказивања;
    • хроничне болести/инфекције/менталне поремећаје, осим ако је особа била у потпуности лишена датих симптома/проблема током протеклих шест месеци од датума резервације путовања. Уколико се отказивање односи на ове симптоме, дијагнозу мора да потврди специјалиста;
    • болести, несреће или друге последице настале због трудноће или порођаја;
    • компликације изазване алкохолом, другим опијатима, лековима за смирење или наркотицима;
    • трошкове који настану због тога што осигурано лице одлаже отказивање путовања;
    • одсуство пређашње сврхе путовања;
    • компликације настале услед обављања лично изабраних процедура и третмана, као што су естетске операције;
    • било које додатне услуге за путовање које нису обухваћене потврдом, као што су карте за представе и слично;
    • фобију од летења/страх од летења.
   6. Шта очекујемо од вас? Заштита од отказивања се примењује само уз присуство важећег медицинског документа. Њега морамо да примимо у року од пет радних дана од датума отказивања. Медицински документ мора да буде формиран од стране непристрасног лекара који обавља лечење, уз присуство имена и презиме, контакт информација и печата лекара. Уколико нема печата, копија лекарске идентификације се мора доставити.
   7. Следеће информације морају такође да се укључе уз медицински документ.
    • датум прегледа
    • резултати прегледа
    • дијагноза
    • остала оригинална документација која може да буде од значаја у процени захтева
    • потврду да је болест акутна и да спречава пацијента да путује
    Медицински документ може да се преузме овде За слање вашег медицинског документа кликните овде.
  3. Гаранција повезивања
   1. Коришћење гаранције повезивања
    Уколико је гаранција повезивања укључена уз вашу резервацију, то ће бити наведено током трајања процеса резервације као и на вашој потврди резервације. Гаранција повезивање може да се користи у случају да се повратни или одлазни лет(ови) промени, касни или се откаже од стране датог авио-превозника (у наставку „Измена лета“) и да вас таква Измена лета спречи да дођете до крајње дестинације или ваш долазак до крајње дестинације касни више од 24 часа. За Измене лета које утичу само на лет(ове) у оквиру исте карте (издата као једна е-карта, PNR број), гаранција повезивања не може да се користи. Авио-превозник који обавља овај лет(ове) је одговоран за било које проблеме и управљање Изменама лета и летом(вима) на који утиче ова измена (за помоћ и/или упите обратите се директно датом авио-превознику).

    Обратите пажњу да се гаранција повезивања примењује искључиво на Измене лета у оквиру стандардног авио-саобраћаја. У случају више силе (погледајте Одељак 8.3.7 у наставку) гаранција повезивања не може да се примени. Такође имајте на уму да гаранција повезивања не може да се користи ако сте извршили измене на резервацији без нашег одобрења.
   2. Обавестите нас без одлагања.
    Уколико желите да искористите гаранцију повезивања, морате да нас обавестите без одлагања телефоном након што сте примили информацију о Измени лета. Погледајте уводни део текста за контакт информације. Уколико нас не обавестите на време, нећете имати право на коришћење гаранције повезивања.
   3. Понуђене опције – алтернативни лет(ови) или повраћај новца.
    Након што сте нас обавестили о Измени лета у складу са Одељком 8.3.2, понудићемо вам неку од следећих опција. Ако је преостало више од 48 часова до првобитног времена полетања датог лета, ми ћемо одлучити које су одговарајуће мере. Ако је преостало мање од 48 часова до првобитног времена полетања датог лета, можете да изаберете опцију која вам највише одговара.
    а) Да вам понудимо алтернативни лет(ове) до ваше крајње дестинације о нашем трошку; б) Да вам понудимо повраћај новца за све неискоришћене летове у складу са ценом коју сте платили у тренутку обављања резервације; или ц) Да вам понудимо лет(ове) за повратак на аеродром са кога сте полетели.
   4. Ваше прихватање понуђених опција
    Морате да нам доставите ваш пристанак на неку од понуђених опција што је пре могуће након пријема информације о нашим понуђеним опцијама. То значи да нам доставите пристанак у догледно време пре заказаног полетања и у сваком случају не касније од 24 часа након пријема информације. Уколико не добијемо одговор у задатом временском периоду, немате право на гаранцију повезивања.
   5. Уколико пропустите преседање ван нашег радног времена
    Уколико је лет(ови) предмет Измене лета и дође до пропуштања преседања ван радног времена нашег кол центра, можете да купите карту(е) за други лет(ове) до крајње дестинације без наше дозволе. Ми ћемо вам исплатити повраћај новца у вредности цене алтернативног лета(ова) уз достављање рачуна за купљену карту(е) заједно са доказом о Измени лета која вас је онемогућила да стигнете до крајње дестинације или узроковала кашњење доласка на крајњу дестинацију за више од 24 часа. Нећемо исплатити повраћај новца за надоградње или додатне услуге, што значи на пример (не ограничавајући се на) да карте морају да се купе за исту класу као и карта(е) која је погођена Изменом лета.
   6. Друге компензације.
    Поред понуђених опција у Одељку 8.3.6 гаранција повезивања садржи и следеће компензације. Имајте на уму да ћете морати да покријете трошкове ових додатних компензација и да ћете нам доставити рачун(е) који доказује постојање ових трошкова пре добијања повраћаја новца.
    • Смештај – Уколико дође до Измене лета у кратком временском периоду и останете без смештаја за ноћење (22:00–08:00), ми ћемо платити трошкове смештаја за једно или више ноћења. Компензација је ограничена на укупно 50 EUR/по путнику који је осигуран гаранцијом повезивања. Било које компензације за смештај које добијете од авио-превозника биће одбијене од повраћаја новца путем гаранције повезивања.
    • Јело и пиће – Уколико Измена лета доведе до кашњења вашег лета(ова) више од 4 часа, покрићемо трошкове оброка и пића у износу од укупно 10 EUR по путнику који је осигуран гаранцијом повезивања. Било које компензације за јело и/или пиће које добијете од авио-превозника биће одбијене од повраћаја новца путем гаранције повезивања.
    • Алтернативни аеродром – У случају да не можемо да вам понудимо адекватан лет(ове) до ваше крајње дестинације у складу са Одељком 8.3.3 (а), можда ћемо морати да вас упутимо на алтернативне аеродроме у радијусу од 200 км. У том случају покрићемо трошкове превоза до алтернативног аеродрома, уз ограничење од укупно 100 EUR по путнику који је осигуран гаранцијом повезивања.
   7. Виша сила
    Гаранција повезивања не може да се користи у случају Измене лета под утицајем више силе. То означава ситуације које су ван контроле авио-превозника као што су (не ограничавајући се на): политичка нестабилност, временски услови, безбедносни ризици, штрајкови, велика ограничење у раду аеродрома и/или банкрот/инсолвентност авио-превозника.
 9. Накнаде и плаћање
  1. Плаћање
   1. Ми обрађујемо уплате за Услуге туристичког путовања (у сарадњи са нашим пружаоцима услуга плаћања који достављају функционалност обраде уплата) или их обрађује Пружалац услуга. Обратите пажњу да ћемо можда морати да поделимо ваше информације о плаћању, као што су информације о кредитној или дебитној картици, са нашим пружаоцима услуга плаћања како бисмо били у могућности да обрадимо уплату. Све информације о плаћању које припадају нашим клијентима су шифроване на безбедном серверу када се деле са нашим пружаоцима услуга плаћања.
   2. У зависности од критеријума резервације и додатних услуга, плаћање може да се подели у две одвојене трансакције. Једну трансакцију реализујемо ми а другу Пружалац услуга. Неће вам бити наплаћено више од цене која је приказана на нашем веб-сајту. Примењују се исте безбедносне мере.
   3. Морате да обезбедите довољну количину средстава како бисмо били у могућности да обрадимо уплату. У случају било каквих проблема у вези са обрадом ваше уплате, покушаћемо поново са обрадом уплате у сарадњи са нашим пружаоцима услуга плаћања. Уколико ни ово не доведе до успешног повлачења средстава са вашег рачуна, контактираћемо вас што је пре могуће у вези са упутствима за друге могуће начине плаћања. Уколико не примимо вашу уплату ни након давања ових упутстава, ваша неплаћена уплата биће пребачена компанији за сакупљање дугова.
  2. Финансијске преваре
   Уколико постоје разлози за сумњу да је учињена превара, имамо право да одбијемо обраду такве уплате. Законска провера валидности уплате може бити затражена када се сумња да је почињено кривично дело. Сви типови финансијских превара биће пријављени полицији и пребачени компанији за сакупљање дугова.
 10. Жалбе
  1. Жалбе у вези са вршењем Услуга туристичког путовања
   Било који проблем, сугестија или жалба у вези са конкретним вршењем Услуга туристичког путовања морају се упутити директно адекватном Пружаоцу услуга са којим сте у уговорном односу (туристичка агенција, авио-превозник, осигуравајућа компанија, компанија за вршење рентакар услуга, хотел). Прочитајте и Одељак 11 за ваша права по ЕУ прописима.
  2. Жалбе на наше услуге
   Жалбе на наше услуге се обрађују искључиво у писаној форми и потребно их је предати у року од два месеца након завршетка путовања путем обрасца за жалбу који се може преузети овде.

   Жалба може да се пошаље поштом или е-поруком путем следећих адреса:
   Поштанска адреса: Etraveli AB
   FAO: Customer Relations
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Sweden

   Адреса е-поште: customer.relations@etraveli.com
 11. Права потрошача по прописима ЕУ
  1. Отказани летови или летови који касне
   Уколико путујете у или изван ЕУ или користите услуге авио-превозника који је из државе чланице ЕУ, можда имате право да затражите надокнаду за трошкове (које можете да изнесете директно релевантном авио-превознику) у случају да је ваш лет отказан, да касни или да вам је ускраћено укрцавање. Опширније о Уредби (EC) бр. 261/2004 прочитајте овде.
  2. Одговорност авио-превозника
   Уредба (EC) бр.889/2002 о одговорности авио-компанија у случају несреће. Уредбу можете пронаћи овде.
 12. Одговорност
  1. Ви прихватате да Ми вршимо нашу делатност у сврхе посредовања између Вас и Пружаоца услуга. Ни у ком случају нисмо одговорни за Услуге туристичког путовања које сте резервисали са једним или више Пружалаца услуга и нисмо одговорни за било какве нетачне информације које су приказане на Порталу а које је доставио дати Пружалац услуга.
  2. Уколико Пружалац услуга није у стању да из било ког разлога достави Услугу туристичког путовања, укључујући ту и банкрот Пружаоца услуга, Ми представљамо искључиво посредника и можемо да извршимо повраћај новца за уплате које смо већ примили од таквих Пружалаца услуга.
  3. Када су у питању наше сопствене услуге, одговорни смо за штете које настану у вези са ограничењима која су предочена у овим Одредбама и условима и у обиму који је дозвољен законом. Одговорни смо само за директне штете које сте претрпели, платили или на које сте осигурани услед ограничења наших обавезе у погледу наших сопствених услуга и до износа укупне суме која је једнака трошковима ваше резервације (било да је у питању појединачни догађај или више повезаних догађаја).
  4. Ограничење од одговорности које је наведено у Одељку 12.3 се односи и на кршење дужности од стране особа чија грешка је Наша одговорност у складу са законским одредбама.
 13. Меродавно право и надлежност
  1. Меродавно право
   Swedish law applies exclusively to these T&Cs and the contract between You and us.

   Као потрошач, имате право на било који важећи закон државе чији сте грађанин. Ништа наведено у овим Одредбама и условима, укључујући и Одељак 13.1 неће утицати на права која имате по важећим локалним законима.
  2. Разрешење спорова на мрежи
   Европска комисија има платформу за разрешење спорова на мрежи (ODS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. Заштита података Озбиљно схватамо заштиту података о личности. Детаљне информације о прикупљању, обради и коришћењу ваших података о личности можете пронаћи у нашој Политици заштите приватности.

Од: 2018-08-21

Header
Subject
Body
Footer