pdf print

Одредбе и услови путовања


Ове опште одредбе и услови („Одредбе и услови“) се односе на вас („Ви“ или „Клијент“) и OY SRG Finland AB („Ми“ или „Нас“), оператера портала за резервације rs.mytrip.com (у даљем тексту „Портал“). Од Вас се тражи да прочитате ове Одредбе и услове пре коришћења Портала. Коришћењем Портала Ви се слажете са овим Одредбама и условима. Уколико не прихватате ове Одредбе и услове, уздржите се од коришћења Портала и напустите веб-сајт.

Морате имати барем 18 година и деловати као физичко лице у својству потрошача како бисте могли да обавите резервацију на Порталу. Потрошач као физичко лице у односу на правно лице, представља особу која улази у правну обавезу за сврхе које су махом ван њених пословних активности и/или активности из домена самозапослености.

Оператер Портала и друга уговорна страна приликом коришћења Портала је:

OY SRG FINLAND AB (Mytrip)
PL 720
00101 HELSINKI-FINLAND

Е-пошта: customerservice@Mytrip.support
Телефон: +381 114 251 020

Одредбе и услови су изложени на следећи начин:

Садржај

 1. ОБИМ УСЛУГА
 2. ПРОЦЕС РЕЗЕРВАЦИЈЕ И КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ
 3. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ ЛЕТОВА
 4. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА
 5. ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ РЕНТАКАР УСЛУГА
 6. ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ПРИЛИКОМ РЕЗЕРВАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ УСЛУГА
 7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПАСОШУ, ВИЗАМА И ЗДРАВСТВЕНИМ ПИТАЊИМА
 8. НАШЕ УСЛУГЕ
 9. НАКНАДЕ И ПЛАЋАЊЕ
 10. ЖАЛБЕ
 11. ПРАВА ПОТРОШАЧА ПО ПРОПИСИМА ЕУ
 12. ОДГОВОРНОСТ
 13. МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ
 14. ЗАШТИТА ПОДАТАКА

ДОДАТАК 1 – АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ 

  1. Посредовање приликом продаје Услуга туристичког путовања
   1. За услуге продаје карата за летове, услуге хотелског смештаја, осигурања, железничког превоза и изнајмљивања аутомобила понуђене на Порталу (збирно наведени као „Услуге путовања“), делујемо искључиво као посредници. У том смислу наш рад и обавезе су ограничени на посредовање код Услуга путовања које обављају треће стране као што су авио-превозници, туристичке агенције, хотели, осигуравајуће куће, компаније које пружају рентакар услуге или други пружаоци услуга (у даљем тексту назначени као „Пружаоци услуга“).
   2. Самим тим, уговор за конкретно пружање Услуга туристичког путовања (на пример уговор о превозу, уговор о осигурању, уговор о изнајмљивању возила) ступа на снагу директно између Вас и одговарајућег Пружаоца услуге. Нисмо сарадници приликом пружања Услуга туристичког путовања и Ми нисмо ентитет који има уговорну обавезу са Вама и Пружаоцем услуга.
   3. Коришћењем Портала за куповину Услуга туристичког путовања, дајете нам овлашћење да посредујемо у односу са Пружаоцем(има) услуга у ваше име, укључујући посредовање приликом плаћања ових Услуга туристичког путовања и у сврхе обављања трансакције између Вас и Пружаоца услуга. Формирана цена за стварне Услуге туристичког путовања може да садржи и надокнаде за наше услуге посредовања између вас и одговарајућег Пружаоца услуга.
   4. Одговорност за пружање стварних Услуга туристичког путовања које су посредоване путем Портала је искључиво на одговарајућим Пружаоцима услуга. Због тога што делујемо у својству посредника, немамо никакву одговорност за обављање Услуга туристичког путовања од стране Пружаоца услуга и не заступамо нити пружамо било какве гаранције (ни изричите нити имплицитне) у вези са прикладношћу или квалитетом Услуга туристичког путовања које се нуде на Порталу. Било какве притужбе које имате у вези са вршењем или невршењем Услуга туристичког путовања упутите Пружаоцу услуга.
   5. У случају постојања посебних жеља (посебни оброци, опрема за хендикепиране особе или седишта за децу) приликом резервације Услуга туристичког путовања, ми ћемо проследити ваш захтев одговарајућем Пружаоцу услуга. Међутим, Ми немамо никакву одговорност у погледу испуњења датих жеља од стране Пружаоца услуга.
  2. Наше услуге
  3. Поред посредовања приликом продаје Услуга туристичког путовања које је наведено у Одељку 1.1 изнад, постоји још додатних услуга које су доступне путем Портала (поред Услуга туристичког путовања) за чије испуњење смо Ми одговорни. За дате додатне услуге ступате у уговорни однос са Нама. У сваком случају, јасно ћемо вас обавестити да ли ми пружамо услуге и у ком обиму их пружамо или смо само посредници приликом извршења услуга трећих лица. Наш асортиман услуга може варирати с времена на време. Поједине наше услуге су описане у Одељку 8. За додатне услуге које нису дефинисане у овим Одредбама и условима, детаљан опис датих додатних услуга као и информације о нашим накнадама и додатним условима коришћења процеса резервације достављене су вам у току обављања процеса резервације.
  4. Применљиви услови уговорних обавеза
   1. Ове Одредбе и услови се примењују на посредовање приликом куповине Услуга туристичког путовања у складу са Одељком 1.1 као и на наше сопствене услуге у складу са Одељком 1.2.
   2. Код уговора између Вас и одговарајућег Пружаоца услуга (Одељак 1.1.2), примењују се опште одредбе и услови датог Пружаоца услуга (као што су на пример услови превоза, трансфера, осигурања и сл.) на начин на који су издати од стране Пружаоца услуга. Наведене опште одредбе и услови релевантног Пружаоца услуга биће вам предочени током трајања процеса резервације. Због тога што одредбе и услови датог Пружаоца услуга могу да укључују трошкове у вези са одговорношћу, отказивањима, изменама резервације и повраћајем новца (уколико је примењиво) и другим ограничењима, препорука је да пажљиво прочитате наведене одредбе и услове.
  1. Током трајања процеса резервације, на располагању су вам техничка средства за проналажење грешака у обрасцима за унос и могућност да их исправите пре слања вашег захтева за резервацију. Од вас се захтева да проверите тачност свих података пре завршетка вашег захтева за резервацију. Накнадне измене захтева могу да створе значајне додатне трошкове.
  2. Можда ћемо морати да вас контактирамо, на пример у случају накнадне измене купљених Услуга туристичког путовања. Морате да доставите тачне контакт информације као што су број телефона и адреса е-поште. Такође, морате у континуитету да проверавате да ли сте примили Нашу поруку.

   Такође је ваша одговорност да обезбедите услове за пријем наших порука. Нисмо одговорни уколико не примите поруку од Нас због ситуација које су ван наше контроле, али које се не ограничавају само на следеће ситуације: (i) да сте нам доставили погрешну адресу е-поште; (ii) да подешавања ваше е-поште онемогућавају пријем наших порука; или (iii) да ваша подешавања е-поште сматрају наше е-поруке за безвредну пошту.
  1. Закључење уговора и измене цена
   1. Након прослеђивања захтева за резервацију, Ми ћемо потврдити пријем вашег захтева путем е-поруке. Ово је тренутак у коме уговор о посредовању између Вас и Нас ступа на снагу. Уколико не примите дату потврду у року од једног часа од завршетка вашег захтева за резервацију и ниједан од наших оператера вас није контактирао путем е-поште или телефоном како би навео постојање било каквих проблема, обратите нам се телефоном за обављање процеса верификације.
   2. Чим се тражене карте издају, примићете е-поруку потврде са бројем карте. Ово је тренутак у коме уговор између Вас и одговарајућег авио-превозника ступа на снагу.
   3. Цене лета и расположивост седишта на Порталу директно доставља дати авио-превозник. Уколико авио-превозник изврши измене које су ван наше контроле (на пример, измена цене, расположивост седишта и сл.) и до њих дође након креирања захтева за резервацију, али пре него што уговор са авио-превозником постане обавезујући (на начин који је описан у одељку 3.1.2. изнад), уговор неће ступити на снагу и уплата ће у целости бити враћена. Можемо Вас контактирати и дати Вам опцију да прихватите измену цене током редовног радног времена, али не касније од 24 сата након што смо обавештени о измени цене или првог радног дана након таквог 24-часовног периода.
  2. Информације о условима коришћења резервације и транспорта
   1. Ми делујемо искључиво као посредници у вези са летовима који се нуде на Порталу. Уговор за извршење услуге лета ступа на снагу директно између Вас и релевантног авио-превозника и Ми немамо никаквих уговорних обавеза у погледу испуњења или неиспуњења уговорних обавеза пружања услуга лета. Дати авио-превозник је искључиво одговоран за испуњење или неиспуњење услуге вашег лета.
   2. Пре закључења резервације, одредбе и услови датог авио-превозника биће вам дати на увид.
   3. Немамо загарантовани приступ систему резервација авио-превозника приликом посредовања у вези са услугама путовања које су понудили авио-превозници. У том случају заступамо вас у сврхе склапања уговора између вас и авио-превозника. Можемо од вас захтевати да се директно обратите датом авио-превознику у вези са питањима о резервацијама, изменама или отказивању ваше резервације. Уколико сте купили нашу услугу флексибилна карта (погледајте одељак 8), сви захтеви за поновном резервацијом морају да се обаве путем наше корисничке службе на начин на који је наведен у одељку 8.1.4. Можда ћете примити две потврде резервације, једну од нас и једну од одговарајућег авио-превозника. Уколико примите две потврде резервације, приликом пријаве на лет користите потврду резервације коју сте примили од авио-превозника.
   4. У наставку у облику општег прегледа, достављамо вам информације о условима који уобичајено важе за резервације и транспорт од стране авио-превозника. Међутим, било које одредбе датог авио-превозника које одступају од наведених информација имају предност у односу на то што је наведено у Одељку 3.2.4. Стога, увек проверите одредбе и услове који важе код датог авио-превозника пре обављања резервације.
    • Распоред лета/пријава
     Сва наведена времена распореда летова су локална. Слетања која се обављају следећег дана су означена са „+1“ на распореду. Наведена времена распореда лета су прелиминарна и подложна су брзим изменама након издавања карте; на пример, услед ограничења контроле лета, временских прилика или функционалних ограничења авио-превозника. Информишите се пре лета о акутелном распореду лета.

     Поштујте времена за пријаву на лет авио-превозника. Уколико закасните са пријавом на лет, авио-превозници имају право да вам ускрате укрцавање. Обратите пажњу да поједини авио-превозници преферирају да пријаву на лет обавите путем њиховог веб-сајта и да можда наплаћују пријаву на лет на аеродрому.
    • Комбинације појединачних карата
     Комбинација две одвојене карте у једном правцу наместо повратне карте је јасно назначена приликом обављања процеса резервације. Карте се посматрају независно једна од друге у погледу отказивања, измене, саобраћајних поремећаја као што су штрајкови и измене реда летења. Примењују се прописи сваког појединачног авио-превозника.

     Карте са различитим бројевима резервације се увек сматрају као независна путовања.
    • Карте са неколико сегмената/редоследа коришћења
     Ваша повратна карта или карта у једном правцу може да се састоји из неколико сегмената. По правилима већине авио-превозника такви сегменти се користе по задатом редоследу. Уколико се не испоштује задати редослед, већина авио-превозника ће одбити обављање осталих сегмената (на пример пропуштање једног сегмента путовања може да поништи остатак карте). За повратне карте пропуштање одлазног лета може да значи отказивање повратног лета од стране авио-превозника
    • Трудноћа
     Поједини авио-превозници одбијају да превезу жене које су превалиле 28. недељу трудноће у време одлазног или повратног лета. Уколико сте трудни, морате да размотрите ситуацију са авио-превозником и вашим доктором у погледу обављања путовања.
    • Бебе и карте за децу
     Обратите се авио-превознику како бисте добили услове коришћења путовања са дететом које нема одвојено седиште. Уобичајено је да деца са навршених 2 године старости морају да имају сопствено седиште, док се деца узраста од 0 до 2 године сматрају за бебе и неће им бити додељено посебно седиште. Уколико беба наврши 2 године старости пре завршетка путовања, карта за дете мора да се резервише за трајање целог путовања. Карте за бебе не могу да се резервишу пре рођења детета због тога што важеће име, презиме и датум рођења мора да буде идентично подацима у пасошу. Нећемо надокнадити било које трошкове који настану уколико се погрешна врста карте резервише.
    • Малолетна лица без пратње одрасле особе
     Не посредујемо за обављање резервација било којих карата за малолетна лица без пратње одрасле особе. Деци испод 18 година старости карте за путовање морају да буду резервисане заједно са картом одрасле особе. Поједине државе и авио-превозници одбијају улазак деце испод 18 година старости без присуства овлашћеног старатеља. Обратите пажњу да поједини авио-превозници захтевају да лица млађа од 18 година носе са собом важећи доказ о старости.
    • Изгубљен/оштећен пртљаг
     Због тога што делујемо у својству посредника, нисмо одговорни за изгубљен или оштећен пртљаг. Било које проблеме треба одмах пријавити овлашћеним лицима авио-превозника на аеродрому.
    • Транзит и ноћење
     Уопштено говорећи, друмски превоз и/или ноћење нису урачунати у цену карте. Ви сте одговорни за проверу реда вожње и цене друмског превоза.
    • Распоред преседања
     Стандардне карте резервисане путем Портала садрже одобрен распоред преседања. Времена потребна за преседање између летова су израчуната од стране авио-превозника. Уколико сегмент путовања касни и резултује пропуштањем преседања, авио-превозници су у обавези да вам помогну да стигнете до ваше крајње дестинације (погледајте Одељак 11.1).
     Када се резервишу независне карте, авио-превозници немају никаквих обавеза у погледу пропуштених преседања због кашњења лета. Стога, ви морате да се побринете да време потребно за преседање буде довољно у односу на авио-превознике и аеродроме. Било који додатни трошкови због пропуштених преседања неће бити надокнађени.
    • Дупле резервације
     Дупла резервација означава креирање две или више резервација на име истог путника код истог авио-превозника. Уколико имате дуплу резервацију, авио-превозник(ци) може да откаже путовање(а). До овога може доћи и када су резервације извршене путем две различите туристичке агенције. Нисмо одговорни за отказивања авио-превозника, нити за одбијање повраћаја новца у случају сумње у дуплу резервацију.
  3. Авио-превозници којима је забрањен раду у ЕУ (списак забрањених) Обратите пажњу да је појединим авио-превозницима забрањен рад на територији ЕУ, у складу са одлуком Европске комисије и у договору са државним надлежним органима за авио-саобраћај. Такви авио-превозници су забрањени због тога што се сматрају за небезбедне или су предмет адекватне контроле надлежних органа државе из које авио-превозник обавља своје пословање.
   Можете проверити који авио-превозници су забрањени путем следеће везе:
   Списак забрањених (списак авио-превозника којима није дозвољен рад на територији ЕУ)
  4. Измена распореда летења и отказивање летова од стране авио-превозника
   1. Уговор који имате са конкретним авио-превозником можда омогућава датом авио-превознику да откаже или измени вашу резервацију. Када примимо обавештење од авио-превозника обавестићемо вас у вези са било каквим изменама.

    Уколико желите да уручите захтев за повраћај новца услед измене или отказивања као нашу додатну услугу, нудимо вам услугу слања захтева у ваше име када то дозвољавају одредбе и услови авио-превозника. Кликните овде за списак наших трошкова који се зарачунавају.

    Уколико нисте купили пакет услуга приликом обављања резервације, можете да га купите приликом тражења наше помоћи.
   2. Распоред лета у потврди резервације може да се измени у периоду између датума обављања резервације и датума када путовање започиње. Наша препорука је да будете увек информисани и да се обратите авио-превознику најкасније 72 сата пре заказаног времена полетања како бисте се уверили да ли лет (и било који везани летови) полази по распореду. Немамо никаквог утицаја на измене распореда летова авио-превозника и не прихватамо никакву одговорност у вези са било каквим трошковима који настану услед таквих измена.
  5. Ваш захтев за изменама и отказивањима
   1. Услове за измену резервације лета (укључујући измену имена и презимена путника, дестинације и датума путовања) и за добијање повраћаја новца поставља дати авио-превозник, који представља другу уговорну страну за пружање услуге лета. Ми као посредници, немамо никакав утицај на ове услове.
   2. Уколико желите да извршите измену резервације или захтевате повраћај новца због отказивања, као нашу додатну услугу нудимо вам могућност да Ми преузмемо обавезу и обрадимо тај захтев по вашем налогу, у случају да услови авио-превозника допуштају такву измену или повраћај новца због отказивања. Током процеса резервације таквих додатних услуга, обавестићемо вас о било каквим даљим условима и надокнадама за дате услуге. Алтернативно, увек можете лично да се директно обратите датом авио-превознику.
   3. Уколико желите да измените резервацију или захтевате повраћај новца услед отказивања као нашу додатну услугу, нудимо вам услугу слања захтева у ваше име када је дата измена или повраћај новца услед отказивања дозвољен одредбама и условима авио-превозника. Током процеса резервације ових додатних услуга обавестићемо вас о било којим додатним условима или накнадама за ове услуге. Кликните овде за списак наших трошкова који се зарачунавају.
  6. Одсуство са лета или необављање лета Овим путем нам дајете овлашћење да у ваше име откажемо неискоришћену карту за лет у случају одсуства са лета или необављања лета и пошаљемо захтев зарад потенцијалног повраћаја новца од авио-превозника. Овлашћени смо да пошаљемо захтев, али нисмо у обавези да то учинимо тако да ваше право да самостално и директно пошаљете захтев авио-превознику остаје неизмењено. Кликните овде за списак наших трошкова који се зарачунавају.
 1. Услуге хотелског смештаја које су резервисане путем Портала посредује компанија EAN.com L.P. („Hotels.com“).

  Сви упити у вези са резервацијом и било који захтеви за изменама или отказивањем морају да се упуте директно веб-сајту Hotels.com. Контакт информације за Hotels.com:
  Број телефона: +44 (0)20 3788 4352

  Овде можете приступити одредбама и условима веб-сајта Hotels.com.
 2. Рентакар услуге које су резервисане путем Портала посредује компанија Traveljigsaw Limited („Rentalcars.com“).

  Сви упити у вези са резервацијом и било који захтеви за изменама или отказивањем морају да се упуте директно веб-сајту Rentalcars.com. Контакт информације за Rentalcars.com:
  За локалне контакт информације посетите Rentalcars веб-сајт.
  Овде можете приступити одредбама и условима веб-сајта Rentalcars.com.
 3. Портал пружа могућност упаривања различитих појединачних услуга по вашој жељи. У том случају нам дајете овлашћење да деламо као посредници приликом резервације различитих услуга туристичког путовања код различитих пружаоца услуга. Релевантни пружаоци услуга биће вам јасно предочени током трајања процеса резервације а пре завршетка процеса резервације. У случају да комбинујете појединачне услуге, уговор о услугама туристичког путовања се не склапа између Вас и Нас, већ Ви улазите у неколико уговорних обавеза за испуњење појединачних услуга са сваким пружаоцем услуга понаособ. У овом случају, Ми деламо искључиво као посредници у односу на сваку појединачну услугу туристичког путовања.
  1. Пасош, виза и/или здравствени захтеви могу да се измене и стога би требало да се информишете код одговарајућег надлежног органа (амбасада, конзулат и сл.) пре обављања путовања. Ваша је одговорност да поседујете важећи пасош и уколико је неопходно, визу. Веома је важно да укључите све локације путовања које можда захтевају визу. Често је потребан одређени временски период за добијање визе, па је наша препорука да благовремено аплицирате. Немамо никакву одговорност за клијенте који немају исправна документа.
  2. Свака појединачна дестинација има сопствене захтеве у погледу уласка, вакцинације и сл. и могу да варирају у зависности од националности путника. Ви сте одговорни за прибављање таквих информација. За било који инцидент који је резулат непоштовања ових званичних правила ми нећемо бити одговорни. Стога вам напомињемо да увек проверите различита правила која се примењују за дату дестинацију или државу кроз коју пролазите, као и да узмете у обзир време потребно за обављање свих захтеваних процедура.
   1. Уколико је услуга флексибилне карте купљена током процеса резервације, она вам омогућава да без плаћања наших трошкова и/или трошкова авио-превозника измените датум и/или време резервације лета у складу са условима наведеним у овом одељку. Пружањем наше услуге флексибилна карта, ми делујемо искључиво као посредник код уговора о превозу између Вас и одговарајућег авио-превозника. Пошто је флексибилна карта наша услуга (не можете је користити за обраћање директно авио-превознику) сви захтеви за поновном резервацијом путем услуге флексибилна карта морају да се обаве помоћу наше корисничке службе (прочитајте Одељак 8.1.4).
   2. Флексибилна карта вам омогућава да поново резервишете лет под следећим условима:
    • Све поновне резервације морају да се обаве у складу са Одељком 8.1.4 и најкасније 24 часа пре првобитног времена полетања.
    • Поновна резервација је могућа само код истог авио-превозника, тј. може се поново резервисати лет само код истог авио-превозника који је био задужен и за првобитно резервисане карте.
    • Сегменти лета морају да се користе у истом редоследу који је био наведен и на првобитној резервацији.
    • Измена кабине или класе резервације у оквиру истог лета није дозвољена.
    • Поновна резервација карте за такозвано „задржавање“ (останак у граду у коме се преседа дуже него што је првобитно резервисано) није дозвољено.
    • Измена града из кога се полеће и/или дестинације није могућа, нити за одлазни лет нити за повратни лет.
    • Флексибилна карта не дозвољава било какву измену или исправку имена или презимена.
    • Путовање може само једном да се поново резервише. Флексибилна карта је искоришћена када се потврди измена.
    • У случају поновне резервације, путовање мора да се обави у року од једне године од датума првобитне резервације. Ново путовање не може да започне у периоду од 24 часа након захтева за измену.
    • За резервацију не може да се оствари право на повраћај новца када се флексибилна карта искористи.
   3. Флексибилна карта мора да се резервише и плати током процеса резервације и не може накнадно да се купи.
   4. Уколико желите да поново резервишете карту, морате да контактирате нашу корисничку службу телефоном током трајања радног времена. Наш број телефона можете пронаћи у оквиру ставке „Обратите нам се – телефон“. "

    Обратите пажњу да се комуникација путем телефона и е-поште обавља на енглеском језику.
   5. Поновна резервација је завршена само када вам је потврдимо путем е-поруке. Уколико не примите потврду, обратите се нашој корисничкој служби.
   6. Поновна резервација летова помоћу услуге флексибилна карта заснована је на доступности. Уколико захтевана измена резултује скупљом картом или измена утиче да путник изгуби право на посебну цену карте (на пример за мало дете), Ви сносите додатне трошкове. Нисмо одговорни за последице које поновна резервација може да има на било које додатне услуге које су закључене са авио-превозником (као што су додатни пртљаг или резервација седишта).
   7. Уколико откажете лет, неће бити повраћаја новца за цену услуге флексибилна карта.
   8. Уколико се не појавите за поједини сегмент путовања, опција поновне резервације путем услуге флексибилна карта неће бити важећа.
   1. Заштита од отказивања мора да се укључи и плати за време обављања процеса резервације путовања. Ова заштита ступа на снагу када се обави процес резервације и престаје са важењем када путовање започне, рачунато од првобитног датума полетања наведеног у резервацији. Сви путници наведени у резервацији морају да имају заштиту од отказивања како би ова услуга могла да важи у тренутку отказивања резервације.
   2. Отказивање мора да се изврши најкасније два часа пре полетања да би заштита од отказивања важила. Заштита од отказивања престаје са важењем када путовање почне. Авио-превозници, хотели или пружаоци рентакар услуга морају се директно контактирати за отказивања која се врше ван радног времена нашег кол центра.
   3. Када се путовање откаже приказивањем важећег медицинског документа укупан износ резервације биће враћен осим наших трошкова обраде који износе 45 EUR по особи. Нећемо вратити износ трошкова заштите од отказивања или претходно плаћених трошкова, накнада и било којих других полиса осигурања (осим путног осигурања). Максимални износ који може да се исплати у случају отказивања са заштитом од отказивања је 2500 EUR по особи и/или 6000 EUR по путовању.
   4. Догађаји који подлежу надокнади Уколико нисте у могућности да обавите планирано путовање, износ ће бити враћен у случају следећих догађаја:
    • Акутна болест или несрећа која снађе вас, вашег сапутника који је наведен у резервацији или блиског рођака и документом који је издат од стране непристрасног лекара који обавља лечење преписано вам је да не предузимате путовање.
    • Ваша смрт, смрт вашег блиског рођака или сапутника који је наведен у резервацији.
    „Блиски рођак“ у овом случају означава супруга, супругу, децу, унуке, рођаке, родитеље, бабе, деде, тазбину осигураног лица или особу са којом осигурано лице живи у ванбрачној вези.
   5. Заштита од отказивања не покрива:
    • накнаду која може да се прими на други начин, као што је друга заштита од отказивања или осигурање;
    • болести, несреће или повреде за чије сте постајање знали (које су вам већ дијагностификоване) када сте купили заштиту од отказивања;
    • хроничне болести/инфекције/менталне поремећаје, осим ако је особа била у потпуности лишена датих симптома/проблема током протеклих шест месеци од датума резервације путовања. Уколико се отказивање односи на ове симптоме, дијагнозу мора да потврди специјалиста;
    • болести, несреће или друге последице настале због трудноће или порођаја;
    • компликације изазване алкохолом, другим опијатима, лековима за смирење или наркотицима;
    • трошкове који настану због тога што осигурано лице одлаже отказивање путовања;
    • одсуство пређашње сврхе путовања;
    • компликације настале услед обављања лично изабраних процедура и третмана, као што су естетске операције;
    • било које додатне услуге за путовање које нису обухваћене потврдом, као што су карте за представе и слично;
    • фобију од летења/страх од летења.
   6. Шта очекујемо од вас? Заштита од отказивања се примењује само уз присуство важећег медицинског документа. Њега морамо да примимо у року од пет радних дана од датума отказивања. Медицински документ мора да буде формиран од стране непристрасног лекара који обавља лечење, уз присуство имена и презиме, контакт информација и печата лекара. Уколико нема печата, копија лекарске идентификације се мора доставити.
   7. Следеће информације морају такође да се укључе уз медицински документ.
    • датум прегледа
    • резултати прегледа
    • дијагноза
    • остала оригинална документација која може да буде од значаја у процени захтева
    • потврду да је болест акутна и да спречава пацијента да путује
    Медицински документ може да се преузме овде За слање вашег медицинског документа кликните овде.
  1. Гаранција повезивања
   1. Уколико је наша услуга гаранције повезивања, описана у одељку 8.3 (у даљем тексту назначено као „Гаранција повезивања“), укључена у вашу резервацију, то ће бити јасно истакнуто током трајања процеса резервације као и на самој потврди резервације.
   2. Гаранција повезивања се примењује у сваком од доленаведених случајева, од којих је сваки означен као „Измена“ (осим за случајеве који се изузимају а наведени су у наставку):
    • у ситуацији када је измењен распоред лета(ова), када је лет(ови) закашњен или када га је отказао авио-превозник услед чега ће доћи до пропуштања лета(ова) до ваше дестинације;
    • када пропустите везани лет услед кашњења или губитка пртљага који су ван ваше контроле; и
    • када пропустите везани лет због царинских служби или имиграционих процеса ван ваше контроле.
   3. Гаранција повезивања не важи у следећим ситуацијама:
    • када Измена утиче само на лет(ове) у оквиру исте карте (издате као једна е-карта/PNR); када је авио-превозник који пружа услугу лета(ова) одговоран за било какве проблеме и управљање Изменом лета (можете се обратити директно датом авио-превознику за помоћ и/или упите);
    • када дође до Измене која је узрокована вишом силом, тј. дата ситуација је ван контроле авио-превозника, као што су следеће ситуације (али без ограничавања само на њих): политичка нестабилност, екстремни временски услови, сигурносни ризици, штрајкови, велика ограничења у функционисању аеродрома и/или банкрота/инсолвентности авио-превозника;
    • услед било које радње (или одсуства дејства) за коју сте до одређене мере ви сами одговорни, укључујући ту и ситуацију када пропустите лет због тога што (i) немате одговарајућу визу, путне документе или било коју другу документацију неопходну за обављање путовања; или (ii) прекршите било која правила и ограничења авио-превозника; или
    • • када путујете са пријављеним пртљагом а резервисали сте путовање са самосталним обављањем преседања из категорије „без пријављеног пртљага“, на пример код путовања са самосталним обављањем преседања са краћим временом између везаних летова; или
    • када самостално извршите измене о оквиру Резервације без нашег претходног одобрења.
   4. Обавестите нас без неоправданог закашњења.
    Уколико хоћете да користите Гаранцију повезивања, морате нас обавестити телефоном без неоправданог закашњења након што сазнате за постојање Измене. Контакт информацијe прочитајте у преамбули. Уколико нас не обавестите без неоправданог закашњења, губите право да користите Гаранцију повезивања.
   5. Помоћ код Гаранције повезивања – алтернативни лет(ови) или повраћај новца.
    Након што смо обавештени о Измени, понудићемо Вам да бирате једну од наведених опција:
    a) алтернативни лет(ови) до крајње дестинације о нашем трошку (бићете обавештени о понуђеном лету(овима));
    b) повраћај суме коју сте платили у тренутку обављања резервације за неискоришћен лет(ове); или
    c) лет(ови) о нашем трошку за повратак на аеродром са кога сте полетели (бићете обавештени о понуђеном лету(овима)).

    У ситуацији када нисмо у могућности да Вам понудимо адекватан лет(ове) до крајње дестинације, можемо да вас упутимо на алтернативне аеродроме. У таквим ситуацијама надокнадићемо вам издатке за превоз до алтернативног аеродрома.

    Уколико преостаје више од 48 сати до првобитног времена полетања лета на који Измена утиче, одабраћемо једну опцију наведену у одељку 8.3.5 по сопственом нахођењу.
   6. Ваш пристанак на понуђену помоћ
    Након што од нас добијете информације у вези са опцијама које вам стоје на располагању (назначене изнад у одељку 5 (a)–(c)), морате да доставите одговор у најкраћем могућем року. Уколико не примимо одговор у догледно време (у било ком случају не касније од 24 сата) немате право на коришћење услуге Гаранција повезивања.
   7. Додатне надокнаде
    Поред права која су наведена у оквиру овог одељка 8.3, услугом Гаранција повезивања имате право на:
    • Смештај – уколико до Измене дође у кратком временском року услед чега остајeте без смештаја за ноћење (22:00–08:00), платићемо вам трошкове ноћења за једну или више ноћи. Надокнада је ограничена на суму од 100 USD по путнику који је покривен услугом Гаранција повезивања. Од суме новца који добијате путем услуге Гаранција повезивања биће одузета било која надокнада за смештај коју примите од авио-превозника.
    • Храна и пиће – уколико услед Измене лет(ови) буде закашњен за више од 4 сата, платићемо вам издатке за храну и пиће до укупне суме од 12 USD по путнику који је покривен услугом Гаранција повезивања. Од суме новца који добијате путем услуге Гаранција повезивања биће одузета било која надокнада за храну и/или пиће коју примите од авио-превозника.
    Обратите пажњу да Ви треба да покријете издатке и да треба да Нам доставите рачун(е) за дате издатке.
  2. Гаранција у случају отказивања
   1. Уколико услугу гаранције у случају отказивања купите током процеса обављања резервације, можете из било ког разлога да нам се обратите након што сте резервисали лет зарад отказивања летова и добијања електронског ваучера вредности 90% од цене карте за лет. Ваучер је тада могуће искористити за обављање нове резервације на Порталу. Услови из овог Одељка 8.3 важе за нашу услугу „Гаранције у случају отказивања“, док Ми делујемо као посредник између Вас и одговарајућег Пружаоца услуге. Због тога што је Гаранција у случају отказивања наша услуга (односно не можете да користите услугу Гаранције у случају отказивања за директно обраћање Пружаоцу услуге), све захтеве у вези са услугом Гаранције у случају отказивања морате да обавите путем наше корисничке службе (прочитајте Одељак 8.3.5). Не зарачунавамо административне трошкове у случају самовољног отказивања путовања путем услуге Гаранције у случају отказивања или приликом обављања нове резервације уз ваучер путем нашег Портала.
   2. Приликом коришћења услуге Гаранције у случају отказивања важе следеће ставке:
    • Сва отказивања морају да се обаве у складу са Одељком 8.3.5 и морамо да их примимо не касније од 4 сата пре првобитно наведеног времена поласка.
    • Вредност ваучера одговара вредности 90% од цене отказане карте за лет, укључујући таксе и трошкове Пружаоца услуге, али изузимајући цену услуге Гаранције у случају отказивања и било којих других додатних услуга (на пример додатни пртљаг, резервација седишта итд.). Уколико услед измена резервације цена карте за лет постане виша (односно изврши се својевољна измена датума, имена или презимена или се укључи додатни пртљаг и сл.), вредност ваучера се израчунава на основу првобитне цене карте за лет. Приликом коришћења услуге Гаранције у случају отказивања, вредност ваучера никада не може да премаши суму од 2500 EUR по особи или 6000 EUR по резервацији, без обзира на цену карти за лет.
    • У складу са овим условима имате право да из било ког разлога откажете карту за лет и да примите ваучер. Отказивање може такође да се обави и за појединачног путника са резервације и у том случају се вредност ваучера израчунава у односу на број особа са резервације чије се карте за лет отказују. Отказивање не може да се изврши за појединачне делове путовања са карте за лет.
    • Ваучер може да се искористи само на нашем Порталу и у складу са упутствима која су вам уручена уз ваучер. Ваучер не може да се комбинује са другим ваучерима, повраћајем новца или промотивним понудама и не може да се користи приликом приступа Порталу путем веб-сајтова за упоређивање цена.
    • Ваучер можете да искористите само једном. Било која преостала сума на ваучеру се сматра за неважећу.
    • Ваучер важи 12 месеци од датума пријема обавештења о доступности ваучера, односно 7 дана од потврде захтева за отказивање. Након истека рока важења, ваучер губи своју вредност и не можете да затражите било какав вид надокнаде.
    • Ваучер услуге Гаранције у случају отказивања може да се користи само за резервацију карти за летове, а не за друге услуге доступне на Порталу (као што је хотелски смештај или рентакар услуге).
   3. Коришћењем услуге Гаранције у случају отказивања за отказивање резервације/карте за лет, Ви и сви Ваши сапутници одричете се свих права на све путне документе за које смо посредовали код Пружаоца услуга. Куповином услуге Гаранције у случају отказивања прихватате да након захтева за отказивање, Ми аутоматски стичемо сва права на карту за лет и резервацију и остваривање ових права у складу са захтевима Пружаоца услуге.
   4. Услуга Гаранције у случају отказивања не може да се користи када Пружалац услуге није у могућности да достави Услугу путовања услед стечаја, заустављања или прекидања пословања (у том случају цена услуге Гаранције у случају отказивања не подлеже повраћају новца).
   5. Уколико желите да искористите услугу Гаранције у случају отказивања, морате да се обратите нашој корисничкој служби. Број телефона и друге контакт информације можете да пронађете на Порталу. Знајте да обрађујемо све корисничке захтеве један за другим.
  1. Плаћање
   1. Уплате за Услуге путовања обрађујемо самостално или обраду врши подружница наше групације (у сарадњи са пружаоцем(има) услуга обраде уплата који нам достављају своје услуге обраде уплата) или Пружаоци услуга. Приликом дељења информација са пружаоцем(има) услуга обраде уплата, све информације о плаћању наших клијента су шифроване на безбедносном серверу.
   2. У зависности од критеријума резервације и додатних услуга, плаћање може да се подели у две одвојене трансакције. Једну трансакцију реализујемо ми а другу Пружалац услуга. Неће вам бити наплаћено више од цене која је приказана на нашем веб-сајту. Примењене су исте безбедносне мере*. *У појединим случајевима цене и трошкови Пружалаца услуга можда неће бити приказани у валути која је наведена на Порталу. Наместо тога на Порталу наводимо процењену суму у подразумеваној валути. Као резултат тога када обавите резервацију уз коришћење кредитне картице, сума коју је наплатио Пружалац услуге можда ће се незнатно разликовати услед колебања валуте. Уколико наведено важи за вашу резервацију, бићете о томе обавештени током поступка обављања резервације.
   3. Морате да обезбедите довољну количину средстава како бисмо били у могућности да обрадимо уплату. У случају било каквих проблема у вези са обрадом ваше уплате, покушаћемо поново са обрадом уплате у сарадњи са нашим пружаоцима услуга плаћања. Уколико ни ово не доведе до успешног повлачења средстава са вашег рачуна, контактираћемо вас што је пре могуће у вези са упутствима за друге могуће начине плаћања. Уколико не примимо вашу уплату ни након давања ових упутстава, ваша неплаћена уплата биће пребачена компанији за сакупљање дугова.
  2. Преваре приликом плаћања
   Уколико има разлога да посумњамо да је извршена превара приликом плаћања, имамо право да одбијемо обрађивање такве уплате. Уколико постоји сумња да је дошло до криминалне радње, можемо захтевати проверу законске исправности уплате. Сваки вид преваре ће бити пријављен полицији. 
  3. Повраћаји новца  
  4. Повраћаји новца се обрађују у складу са одредбама и условима Пружаоца услуга. Уколико имате право на повраћај новца, повраћај новца биће обрађен у истом облику у коме је обрађена и уплата приликом обављања резервације.
  5. Сви повраћаји новца се уплаћују од стране датог Пружаоца услуге и ми као посредници немамо никаквог утицаја на време које је потребно за обраду од стране Пружаоца услуге.
  6. Као посредници обрадићемо искључиво уплату повраћаја новца коју смо примили од датог Пружаоца услуге.
  7. Укупна цена резервације укључује цену Услуге(а) путовања, све додатне услуге, као и наше накнаде за услуге. Обратите пажњу да наше накнаде за услуге не подлежу повраћају новца. То је због тога што се наше накнаде за услуге наплаћују за наше услуге посредовања које се сматрају за испуњене у тренутку када вам је резервација потврђена.
  1. Жалбе у вези са вршењем Услуга туристичког путовања
   Било који проблем, сугестија или жалба у вези са конкретним вршењем Услуга туристичког путовања морају се упутити директно адекватном Пружаоцу услуга са којим сте у уговорном односу (туристичка агенција, авио-превозник, осигуравајућа компанија, компанија за вршење рентакар услуга, хотел). Прочитајте и Одељак 11 за ваша права по ЕУ прописима.
  2. Притужбе у вези са нашим услугама
   Притужбе у вези са нашим услугама се решавају искључиво написмено и морају да се уруче у року од два месеца након датума завршетка путовања.

   Адреса е-поште: customer.relations@support.etraveli.com
  1. Отказани летови или летови који касне
   Уколико путујете у или изван ЕУ или користите услуге авио-превозника који је из државе чланице ЕУ, можда имате право да затражите надокнаду за трошкове (које можете да изнесете директно релевантном авио-превознику) у случају да је ваш лет отказан, да касни или да вам је ускраћено укрцавање. Опширније о Уредби (EC) бр. 261/2004 прочитајте овде.
  2. Одговорност авио-превозника
   Уредба (EC) бр.889/2002 о одговорности авио-компанија у случају несреће. Уредбу можете пронаћи овде.
  1. Ви прихватате да Ми вршимо нашу делатност у сврхе посредовања између Вас и Пружаоца услуга. Ни у ком случају нисмо одговорни за Услуге туристичког путовања које сте резервисали са једним или више Пружалаца услуга и нисмо одговорни за било какве нетачне информације које су приказане на Порталу а које је доставио дати Пружалац услуга.
  2. Уколико Пружалац услуга није у стању да из било ког разлога достави Услугу туристичког путовања, укључујући без ограничења, догађаје или околности на које Пружалац услуга нема никакву контролу (виша сила) или банкрот Пружаоца услуга, Ми делујемо искључиво у својству посредника и можемо да извршимо повраћај новца за уплате које смо већ примили од датих Пружалаца услуга.
  3. Када су у питању наше сопствене услуге, одговорни смо за штете које настану у вези са ограничењима која су предочена у Одредбама и условима и у обиму који је дозвољен законом. Одговорни смо само за директне штете које сте претрпели, платили или на које сте осигурани услед приписаних ограничења наших обавезa у погледу наших сопствених услуга и до износа укупне суме која је једнака трошковима ваше резервације (било да је у питању појединачни догађај или више повезаних догађаја). Уколико услед непредвиђених догађаја или околности на које немамо никакав утицај (виша сила) дође до одређених недостатака у вези са резервацијама, потврдама и/или обављањем било које резервације или услуге, не сносимо било какву законску одговорност за последице датих недостатака или неиспуњење обавеза услед последица насталих деловањем виших сила.
  4. Ограничење од одговорности које је наведено у Одељку 12.3 се односи и на кршење дужности од стране особа чија грешка је Наша одговорност у складу са законским одредбама.
  1. Меродавно право
   Swedish law applies exclusively to these T&Cs and the contract between You and us.

   Као потрошач, имате право на било који важећи закон државе чији сте грађанин. Ништа наведено у овим Одредбама и условима, укључујући и Одељак 13.1 неће утицати на права која имате по важећим локалним законима.
  2. Разрешење спорова на мрежи
   Европска комисија има платформу за разрешење спорова на мрежи (ODS): http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Озбиљно схватамо заштиту података о личности. Детаљне информације о прикупљању, обради и коришћењу ваших података о личности можете пронаћи у нашој Политици заштите приватности.

ДОДАТАК 2 – АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ 

Услуга

Накнада (укљ. ПДВ)

Пакет подршке
Наплаћује се за све услуге и измене.

21 EUR по резервацији

Трошкови обраде за повраћај новца приликом отказивања у року од 24 сата
Када карта још није издата или када није могуће њено поништавање.

51 EUR по путнику

Трошкови обраде повраћаја новца
За све захтеве за повраћај новца, укључујући и повраћај износа цене карте, пореза, трошкова и/или накнада авио-превозника.

Трошкови се такође зарачунавају и за административне услуге у случају отказивања авио-превозника.

61 EUR по путнику

Повраћај новца у случају отказивања авио-превозника:
30 EUR по резервацији

Измена резервације
Када пошаљете захтев за изменом резервације, на пример услед измена распореда летова, исправке имена и презимена или додатне резервације за дете које неће седети на засебном седишту.

Цена карте

Накнада по путнику

0-100 EUR

21 EUR

101-350 EUR

57 EUR

351 - 750 EUR

78 EUR

751 < EUR

93 EUR


Измена распореда лета (поновна резервација) у року од 24 сата

Цена карте

Накнада по путнику

0-350 EUR

21 EUR

350 < EUR

30 EUR

Поновна резервација у складу са опцијом авио-превозника када дође до измене распореда летова је бесплатна. Цена за помоћ приликом других измена које изврши авио-превозник износи 30 EUR по резервацији.

Трошкови ручне обраде
Помоћ приликом ручног обављања нове резервације

30 EUR по путнику

Знајте да било која измена и/или повраћај новца зависе од одредби и услова конкретног авио-превозника. Може доћи до зарачунавања додатних трошкова авио-превозника. Као посредници, ми немамо никакав утицај на ове факторе.

Уколико захтевана измена проузрокује поскупљење карте или доведе до ситуације да путник више нема права на посебну цену карте, Ви сте одговорни за плаћање датих трошкова.

Header
Subject
Body
Footer